Για εργοδότες
Cyber Security Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν

Καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση και αναβάθμιση μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων, των συστημάτων και των δικτύων
 • Παραμετροποίηση λογισμικού SIEM
 • Επίλυση προβλημάτων δικτύου και ασφάλειας
 • Παραμετροποίηση λογισμικών ασφαλείας (Firewall, Waf, Antivirus, IDS , IPS)
 • Συμμετοχή στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών δικτυακής υποδομής και υπολογιστικών συστημάτων με σκοπό την προστασία αυτών από κυβερνοαπειλές
 • Συμμετοχή σε δοκιμή και εντοπισμό τρωτών σημείων δικτύου και συστημάτων

 

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 5 ετών σε θέση πληροφορικής με τουλάχιστον 2 έτη σε τομείς ασφάλειας
 • Κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές, συστήματα και δίκτυα
 • Άριστη γνώση IP δικτύων, διαχείρισης συστημάτων και ασφάλειας συστημάτων & δικτύων
 • Άριστη γνώση αλγορίθμων κρυπτογράφησης και ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων με χρήση VPN
 • Πολύ καλή γνώση των λειτουργικών συστημάτων Linux και windows
 • Γνώση και εμπειρία σε προϊόντα SIEM/ Log analytics
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

 

Επιθυμητά Προσόντα :

 • Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Πιστοποίηση CCNA
 • Γνώση/πιστοποιήσεις σε firewalls και λογισμικά ασφαλείας
 • Γνώση/πιστοποιήσεις σε IDS / IPD
 • Γνώση/πιστοποίηση στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Cyber Security Engineer
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση