Για εργοδότες
Network Support Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν

Γενική Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Υποστήριξη networking & datacenter εταιρικών πελατών (level 2)

Καθήκοντα:

 • Τεχνική υποστήριξη πελατών σε δικτυακές υποδομές & datacenter (level2)
 • Αναβάθμιση δυσεπίλυτων θεμάτων στον κατασκευαστή
 • Follow up με τον πελάτη μέχρι την αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας
 • Συνδυαστικό troubleshooting με συναδέλφους από άλλους τεχνολογικούς τομείς - όπου απαιτείται
 • Συνεργασία με field μηχανικούς για ενέργειες στο πεδίο
 • Τεκμηρίωση όπου επέρχονται μεταβολές (documentation)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διαπιστωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πιστοποίηση CCNP Routing & Switching
 • Εμπειρία σε έργα IP Networking
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης περιστατικών υπό συνθήκες πίεσης
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Network Support Engineer
Αθήνα
ένας μήνας πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση