Για εργοδότες
Κωδ:dev2023
Web Developer - Programmer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
company logo
1-15
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής

Με βάση το ανθρώπινο και επιχειρηματικό ιδεώδες, θέλουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες στην αγορά μας.

Περιγραφή θέσης:
Ο πρωταρχικός ρόλος του Business Intelligence & Data Analytics Specialist είναι να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, καθώς και να υποστηρίζει υπάρχουσες λύσεις αναφορών B.I. Η επιτυχία σε αυτόν τον ρόλο εξαρτάται από τις τεχνικές, δημιουργικές και αναλυτικές δεξιότητες που διαθέτει ο προγραμματιστής, καθώς και από την πολύ καλή επικοινωνία με τους πελάτες, με σκοπό να γίνει η σωστή κωδικοποίηση των απαιτήσεων, για την ανάπτυξη σωστών λύσεων που παρέχουμε.

 

Ευθύνη θέσης:

O υποψήφιος προγραμματιστής θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα μέρη της ανάπτυξης Web εφαρμογών, από το αρχικό στάδιο υλοποίησης μέχρι και τη δημιουργία υποστηριζόμενων υπηρεσιών όπως αναφορές και στατιστικά.

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή αναφορών, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία που του δίνονται
 • Υποστήριξη και βελτίωση των υπαρχουσών αναφορών και ανάπτυξη νέων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων στατιστικών τεχνολογιών και αναλύσεων

 

Απαιτήσεις για έναρξη της θέσης:

 1. Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση και τον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων (όχι απαραίτητη)
 2. Καλές δεξιότητες SQL
 3. Γνώση φιλοσοφίας B.I. Tools & Query Optimization (θεμιτό)
 4. HTML
 5. CSS
 6. JAVASCRIPT
 7. JSON
 8. Γνώση για data warehousing

Άλλες δεξιότητες:

 1. Δυνατότητα συνεργασίας με πελάτες / χρήστες για τη συγκέντρωση των απαιτήσεων και τη διαχείριση του πεδίου εφαρμογής.
 2. Καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου
 3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 4. Δεξιότητες πολλαπλών εργασιών και να μπορεί να αναλάβει πολλά έργα ταυτόχρονα
 5. Ικανότητες ομαδικής δουλειάς
 6. Διαχείριση εργασίας υπό πίεση (multitasking)

Τρόπος Εργασίας

Η εργασία θα πραγματοποιείται απομακρυσμένα για τους πρώτους έξι (6) μήνες. Μετά τους έξι μήνες θα υπάρχει εναλλαγή εργασίας μεταξύ των γραφείων της Εταιρίας και remotely.

Παροχές
Για την υλοποίηση της εργασίας θα δοθεί στον υποψήφιο εργαζόμενο, εξοπλισμός, σύγχρονος και ενημερωμένος (Laptop, κ.α.) σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την σωστή υλοποίηση της εργασίας.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Web Developer - Programmer
Παλαιό Φάληρο
5 μήνες πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση