Για εργοδότες
Κωδ:ΙΤ2401
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ (Business ERP)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Απαραίτητα / Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Σχολής Προγραμματιστών - Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής
 • 5ετή εμπειρία σε υλοποιήσεις ERP σε οργανωμένο τμήμα μηχανογράφησης παραγωγικής μονάδας. Επιθυμητή η εξειδίκευση στην υλοποίηση εφαρμογών οικονομικής διεύθυνσης.
 • Εμπειρία σε ERP Customization
 • Άριστη γνώση του Softone ERP, επιθυμητή η γνώση του Epsilon ERP
 • Επιθυμητή γνώση CRM και WMS
 • Πολύ καλή γνώση βάσεων δεδομένων (SQL, ORACLE, Access κ.λ.π.), και λειτουργικών συστημάτων (Windows, Windows Server, Αctive Directory κ.λ.π.)
 • Άριστη γνώση σύνταξης κώδικα SQL και Java Script
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
 • Ευχέρεια χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
 • Οργάνωση και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης σε αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ (Business ERP)
Καρδίτσα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση