Για εργοδότες
Βοηθός Εγκαταστάτης εξοπλισμού πληροφορικής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα οδήγησης (η θέση περιλαμβάνει μετακινήσεις) 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Μεθοδικότητα και συνέπεια
  • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
  • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Εγκαταστάτης εξοπλισμού πληροφορικής
Θεσσαλονίκη
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση