Για εργοδότες
Information Security & Data Protection Consultant
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες

Η Διεύθυνση GRC (Governance, Risk and Compliance) περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε επιχειρήσεις κι οργανισμούς για τη διαχείριση και την προσαρμογή των διαδικασιών τους στους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση ρίσκου και την κανονιστική συμμόρφωση.

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Συγγραφή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Μελέτη και Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με πρότυπα ISO (π.χ. ISO 27001, ISO 22301)
 • Συμμετοχή στη μελέτη και τον σχεδιασμό προγραμμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Υπηρεσίες Chief Information Security Officer (CISO) / Data Protection Officer (DPO)
 • Επικοινωνία και πραγματοποίηση επισκέψεων και επιθεωρήσεων σε πελάτες
 • Παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης σε πελάτες
 • Μελέτη νέων Κανονισμών/Οδηγιών σχετικά με την κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και σχεδιασμό ενεργειών συμμόρφωσης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής, της Κυβερνοασφάλειας ή της Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Γνώση τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών (Firewalls, VPNs, Intrusion Detection κλπ)
 • Άριστος χειρισμός MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό στην κυβερνοασφάλεια
 • Πιστοποιήσεις σχετικές με ασφάλεια πληροφοριών, επιχειρησιακή συνέχεια και προστασία δεδομένων (π.χ. ISO 27001 Auditor, ISO 22301 Auditor, DPO κτλ)
 • Εμπειρία σε έργα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων
 • Ικανότητα διάγνωσης και ανάλυσης αναγκών πελατών
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Άνεση σε παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Information Security & Data Protection Consultant
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση