Για εργοδότες
Κωδ:ITSE-0424
IT Security Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί όλα τα θέματα IT Security υποδομών και συστημάτων
 • Αξιολογεί αδυναμίες, απειλές και κινδύνους που αφορούν την υποδομή πληροφοριακών συστημάτων
 • Προβαίνει σε διόρθωση των πιθανών κενών ασφαλείας
 • Διαχειρίζεται την υφιστάμενη υποδομή ασφάλειας (Firewalls, IDS/IPS, antivirus, EDR κλπ) και συνεργάζεται με τα Security Operations Centers τα οποία λαμβάνει και αξιολογεί τις μηνιαίες αναφορές τους
 • Προβαίνει σε ενημερώσεις ασφαλείας στα λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και συσκευές
 • Προτείνει βελτιωτικές ενέργειες στο υφιστάμενο πλαίσιο ασφάλειας
 • Συνεργάζεται με τις ομάδες ανάπτυξης λογισμικών, με τους προμηθευτές υποδομών, εφαρμογών και προϊόντων σε τεχνικό επίπεδο και ελέγχει τα ανωτέρω ως προς το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη εταιρικών έργων και εφαρμογών Ασφάλειας Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας
 • Συμμετέχει στην ομάδα των IT Security Engineers του Ομίλου και σε Task Force απαιτηθεί
 • Συνεργάζεται και ενημερώνει τον Group CISO
 • Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο Cyber Security
 • Εκπονεί το Ετήσιο Report Ασφαλείας Πληροφορικής

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών / κυβερνοασφάλειας και στη διαχείριση και συντήρηση προϊόντων κυβερνοασφάλειας
 • Πιστοποίηση σε προϊόντα ασφάλειας πληροφοριών όπως ενδεικτικά Cisco, Checkpoint, Fortinet θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Πνεύμα ομαδικότητας και εξυπηρέτησης
 • Αναλυτική σκέψη και προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων
 • Αντίληψη της ευθύνης και της κρισιμότητας του ρόλου

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
IT Security Engineer
Νέα Ερυθραία
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση