Για εργοδότες
IT Support Specialist
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
1-15
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Έχεις ταλέντο στην Πληροφορική & επιθυμείς να είσαι στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων & τάσεων; 

Αν επιθυμείς να εξελιχθείς σε ένα φιλικό & συνεργατικό περιβάλλον και είσαι έτοιμος να κάνεις ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον σου, τότε θέλουμε να σε γνωρίσουμε!

Στην ITQS, πιστεύουμε στην προαγωγή ενός ομαδικού & καινοτόμου περιβάλλοντος εργασίας. Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στις νέες τεχνολογίες, την εξυπηρέτηση & την ικανοποίηση των πελατών. Προσφέρουμε όχι μόνο μια θέση εργασίας αλλά ένα πλαίσιο για επαγγελματική ανάπτυξη, με ευκαιρίες για συνεχή εξέλιξη τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο & οικονομικά.

Η/Οι θέση/εις εργασίας αφορά/ουν φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας με πλήρη απασχόληση (δυνατότητα κλειστού συμβόλαιού), αμοιβή αναλόγως προσόντων & πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη τόσο μισθολογικά όσο και γνωστικά.

Ο νέος συνεργάτης θα:

 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη, είτε on premise είτε remotely σε πελάτες της εταιρείας αναλαμβάνοντας την διαχείριση προβλημάτων πελατών, επικοινωνώντας την πρόοδο & διασφαλίζοντας την πλήρη επίλυση τους
 • Εγκαθιστά, ρυθμίζει & συντηρεί την καλή λειτουργία συστημάτων, δικτύων, hardware & εφαρμογών
 • Αντιμετωπίζει & επιλύει προβλήματα συστημάτων, δικτύων, hardware & εφαρμογών
 • Συμβάλλει στο roll-out νέων υπηρεσιών & εφαρμογών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχη εμπειρία
 • Εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων και διαχείρισης πελατών
 • Καλή γνώση τεχνολογιών πληροφορικής & Cloud
 • Εμπειρία στην εγκατάσταση, διαχείριση & επίλυση προβλημάτων τεχνολογιών Microsoft (Windows, AD, SQL, Azure, Office365)
 • Εμπειρία σε πλατφόρμες Virtualization (VMware, Hyper-V, Proxmox, KVM)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
 • Ελάχιστη διετή εμπειρία σε θέσεις τεχνικής υποστήριξης
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε λύσεις Networking & Security
 • Πιστοποιήσεις (Microsoft, VMware κ.ο.κ.)
 • Εμπειρία με λειτουργικά συστήματα Apple
 • Εμπειρία με λύσεις Internet Telephony (VOIP)
 • Εμπειρία στον τομέα της Ναυτιλίας

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Πελατοκεντρική εξυπηρέτηση & εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια & ισχυρή εργασιακή ηθική
 • Άριστες δεξιότητες ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα προτεραιοποίησης & διαχείρισης πολλαπλών ανοικτών θεμάτων
 • Ικανότητα να εργαστείτε αποτελεσματικά & αποδοτικά με άλλους ή ατομικά
 • Ικανότητα να επικοινωνείτε περίπλοκες έννοιες με απλό τρόπο
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και ανέλιξη

Πλεονεκτήματα:

 • Ανταγωνιστικός μισθός προσαρμοσμένος στις δεξιότητες & την εμπειρία κάθε υποψηφίου, μπόνους παραγωγικότητας & πρόσθετα οφέλη
 • Συνεχής βελτίωση & εκπαιδεύσεις/πιστοποιήσεις
 • Φιλικό & σταθερό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας για να οργανώσουμε μια προσωπική συνάντηση.

Όλες οι πληροφορίες & αιτήσεις που θα συλλεχθούν θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.

IT Support Specialist

Are you a talented IT professional? ITQS is on the lookout for a passionate IT Support Specialist to join our dynamic team.

If you thrive in a collaborative environment and are ready to make a meaningful impact, we want to hear from you!

At ITQS, we believe in fostering a collaborative and innovative work environment. Our team is dedicated to proactive IT & client satisfaction. We offer not just a job but a platform for professional growth, with opportunities to evolve as long as you put your heart to it.

Ready to take the next step in your IT career? Apply now. 

Important note: On-site (ITQS HQ), full-time, attractive remuneration, potential for growth within the company

The successful candidate will:

 • Provide technical support, either on premise or remotely, to help set up systems or resolve issues
 • Install, configure and maintain computer & network equipment, operating systems and applications
 • Troubleshoot system, network & application problems, diagnosing and solving hardware or software faults
 • Assist with the roll-out of new services and applications
 • Take ownership of clients’ problems, communicating progress and following through to ensure complete resolution
 • Log enquiries with descriptions of issues, progress and solutions

Required qualifications:

 • Degree in Computer Science or equivalent experience
 • Experience in troubleshooting common IT problems
 • Working knowledge of common information technologies & Cloud concepts
 • Experience in deployment, administration & troubleshooting of Microsoft technologies (Windows, AD, SQL, Azure, Office365)
 • Experience on virtualization platforms (VMware, Hyper-V, Proxmox, KVM)
 • Excellent command of the English language both written & spoken
 • Minimum 2 years of experience in technical support positions
 • Completed military obligations
 • Driving license

Other desired qualifications:

 • Experience on Networking & Security solutions
 • Certifications (Microsoft, VMware, etc.)
 • Experience with Apple operating systems
 • Experience with Internet Telephony (VOIP) solutions
 • Experience in the Maritime/Shipping sector

Personal Characteristics

 • Customer-oriented attitude & excellent communication skills
 • Attention to detail and strong sense of responsibility
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Strong work ethic
 • Ability to prioritize and manage several open issues
 • Ability to work effectively & efficiently with others or individually
 • Able to communicate complex concepts to a general audience
 • Solid listening and enquiring skills in combination with the ability to interact confidently with clients to establish what the problem is and explain the solution
 • Enthusiasm for continuous learning

Benefits:

 • Competitive salary tailored to each candidate’s skills and experience, bonus & benefits
 • Continuous improvement & training
 • Friendly & stable work environment with potential for professional advancement

If you are interested in joining our team, please send us your detailed CV in order to arrange a personal meeting.

Your personal information and application to this job posting will be kept strictly confidential.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
IT Support Specialist
Άγιος Δημήτριος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση