Για εργοδότες
Security Support Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Γενική Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Εγκατάσταση και υποστήριξη λύσεων ασφάλειας πληροφοριών

Καθήκοντα:

 • Τεχνική υποστήριξη πελατών σε υποδομές ασφάλειας (level2)
 • Αναβάθμιση δυσεπίλυτων θεμάτων στον κατασκευαστή
 • Follow up με τον πελάτη μέχρι την αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας
 • Συμμετοχή σε ομάδα έργων και παραμετροποίηση εξοπλισμού υποδομών ασφάλειας (Firewalls, IPS, Proxies, WAF, email security GWs)
 • Τεκμηρίωση όπου επέρχονται μεταβολές (documentation)
 • Συμμετοχή σε PoC

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής ή των Επικοινωνιών
 • Εμπειρία 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και προϊόντων ασφάλειας πληροφοριών στα αντικείμενα Endpoint Security, Firewalls, IDS, Email Security, Web Proxy, Web Application Firewalling.
 • Πολύ καλή γνώση δικτύων (LAN, WAN, Internet)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο)
 • Πιστοποιήσεις σε τουλάχιστον ένα από τους οίκους Cisco, Checkpoint, Fortinet.

Πρόσθετα προσόντα:

 • Πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα διαχείρισης περιστατικών υπό συνθήκες πίεσης
 • Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Security Support Engineer
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση