Για εργοδότες
FULL STACK DEVELOPER & PROJECT MANAGER
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
501-2000
Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
Entry / ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry / Αρχάριος

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση στην Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία στο τομέα της ανάπτυξης λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση HTML, CSS, JavaScript
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιασμού και δομής σχεσιακών βάσεων δεδομένων RDBMS
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Oracle PL/SQL και RDBMS
 • Advanced γνώση της SQL.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτή & προφορική επικοινωνία)
 • Ευχέρεια στην οργάνωση και παρακολούθηση εκτέλεσης Έργων Πληροφορικής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη Λογισμικού σε Περιβάλλον Oracle APEX
 • Οργάνωση και παρακολούθηση εκτέλεσης Έργων Πληροφορικής
 • Υποστήριξη χρηστών

 

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις σε:

 • Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον Oracle Application Express (APEX).
 • Εμπειρία σε SQL Server, TSQL και SQL Server Admin.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile εφαρμογών (Flutter or Xamarin).
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον Oracle Forms και Oracle Reports.
 • Εμπειρία σε BI Analysis tools “Power BI”.

ΠΑρέχεται άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
FULL STACK DEVELOPER & PROJECT MANAGER
Αχαρνές
πριν 3 μήνες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση