Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:HR24052023
Ειδικός Ανθρώπινου Δυναμικού (HRE Specialist)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΒόλοςΤοποθεσία
Βόλος
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Η εταιρία ILVIEF είναι ένας δυναμικός ελληνικός κατασκευαστής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος για ενεργειακές και βιομηχανικές εφαρμογές, με έδρα τον Βόλο, δραστηριοποιούμενη  παγκοσμίως, έχοντας συνεργασίες με τους μεγαλύτερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού. H εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Ειδικός Ανθρώπινου Δυναμικού (HRE Specialist) με εμπειρία.

 

Οι αρμοδιότητες της θέσης του Ειδικού Ανθρώπινου Δυναμικού (HRE Specialist) περιλαμβάνουν:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας & ζωής
 • Προετοιμασία, συνεχής παρακολούθηση και αναθεώρηση των πακέτων αποζημιώσεων και παροχών
 • Ανάπτυξη Εταιρικών Πολιτικών και την συνεχής παρακολούθηση & έλεγχο ως προς την εφαρμογή αυτών σε ολόκληρο τον οργανισμό
 • Διαχείριση και εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων διεργασιών με Εργασιακή Αρχή (Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
 • Υποστήριξη και εφαρμογή του συστήματος μέτρησης απόδοσης των εργαζομένων έναντι της ετήσιας στοχοθέτησης και στα πλαίσια της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας
 • Προγραμματισμός εξαμηνιαίων συνεδριών ανασκόπησης απόδοσης, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους τμημάτων
 • Ενημερώνει τους υπαλλήλους για τις πρόσθετες παροχές που δικαιούνται (π.χ. πρόσθετες ημέρες διακοπών)
 • Ενημέρωση των αρχείων των εργαζομένων με τις πληροφορίες των νέων προσληφθέντων ή/και τυχόν αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης
 • Διατηρεί τα γραφήματα αναλύσεις του οργανισμού ως προς ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού και τις λεπτομερείς περιγραφές θέσεων εργασίας, ενημερωμένες μαζί με τα αρχεία μισθοδοσίας
 • Πρόβλεψη αναγκών στελέχωσης και εξασφάλιση έγκαιρης και ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης
 • Παρακολουθεί τους σχετικούς προϋπολογισμούς ανά τμήμα και ανά κέντρο κόστους
 • Καταχώρηση και διαχείριση όλων των λογιστικών γεγονότων της μισθοδοσίας και λοιπών λογιστικών γεγονότων που απορρέουν από τις παραπάνω αρμοδιότητες, στο πληροφοριακό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού
 • Επεξεργάζεται τις ερωτήσεις των υπαλλήλων και απαντά εγκαίρως

 

Απαιτήσεις

 • Γνώση της πλήρους διαδικασίας πρόσληψης και καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας με συνεχής ενημέρωση σχετικών αλλαγών με σκοπό την συμμόρφωση.
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Λογιστική & Μισθοδοσία, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε συναφές αντικείμενο θα αποτελέσει πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση και πρακτική εμπειρία με πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινου δυναμικού (HRIS)
 • Καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών και των εφαρμογών MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, κλπ.)
 • Εξοικείωση με τον πλήρη κύκλο της διαδικασίας στελέχωσης
 • Αναλυτική σκέψη, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την διαχείριση ομάδων
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα και σημασία στη λεπτομέρεια

 

 Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
 • Ιδιωτική ασφάλιση
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ειδικός Ανθρώπινου Δυναμικού (HRE Specialist)
Βόλος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση