Για εργοδότες
Διευθυντής/ια Λειτουργίας και Πωλήσεων κατ/των Voi-Noi
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Διευθυντής/ια Λειτουργίας και Πωλήσεων 60 Καταστημάτων Λιανικής Voi & Noi        

 

Η Εταιρία

Με ηγετική θέση, πλέον των 35 ετών, στο κλάδο της λιανικής πώλησης υποδημάτων & των αξεσουάρ, με 60 φυσικά καταστήματα & online παρουσία στην Ελλάδα, έχουμε πάθος και αφοσιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας. Αν μοιράζεσαι το ίδιο πάθος και όραμα, με τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου, τότε μια καριέρα στα VOI&NOI είναι σίγουρα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.                                                                                               

Αποστολή Θέσης : 

Η αποτελεσματική Διοίκηση της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων, η χάραξη και η επίβλεψη υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού, με αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων πωλήσεων και την εύρυθμη λειτουργεία καταστημάτων καθώς και την ανάπτυξη συνεργατών μέσα από τα καταστήματα.

Κύριες Υπευθυνότητες : 

Είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων Πωλήσεων για Δίκτυο 60 καταστημάτων λιανικής.

Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των επιθεωρητών καταστημάτων και την αξιολόγηση των υπευθύνων καταστημάτων.

Διενεργεί ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, αξιολογεί τα δεδομένα και καταθέτει προτάσεις στη διοίκηση

Έχει την ευθύνη της επιλογής / αναπλήρωσης, στοχοθέτησης, αξιολόγησης, ανάπτυξης και  υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματός του  και της εφαρμογής των αντιστοίχων συστημάτων.

Σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Καταστημάτων θεσπίζει κατευθύνει, παρακολουθεί και αναθεωρεί το εβδομαδιαίο και μηνιαίο πλάνο ανά κατάστημα.

Είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων για το Δίκτυο Καταστημάτων Λιανικής με έμφαση στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών / καταναλωτών.

Εκτελεί καθημερινές επισκέψεις στα καταστήματα, για τον έλεγχο της εφαρμογής των εγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών καθώς και την άμεση αξιολόγηση των καταστημάτων λιανικής.

Παρακολουθεί τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού των καταστημάτων και παρεμβαίνει για τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

 

Ιδιότητες / Δεξιότητες : 

Οργάνωση / Σχεδιασμός σε στρατηγικό και εκτελεστικό επίπεδο

Ηγεσία / Διοίκηση / Υποκίνηση / Ανάπτυξη των εργαζομένων

Κριτική ικανότητα για την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων και θεμάτων

Επιχειρηματικό πνεύμα

Τυπικά Προσόντα : 

Πτυχίο στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων

Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης Διοικησης Δικτύου Καταστημάτων Λιανικής

Επιθυμητή εμπειρία σε εταιρείες με δίκτυο καταστημάτων στον χώρο υπόδησης και ένδυσης.

Benefits

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης.

Εταιρικό αυτοκίνητο

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Διευθυντής/ια Λειτουργίας και Πωλήσεων κατ/των Voi-Noi
Αχαρνές
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση