Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Βασικές Αρμοδιότητες

  • Συμμετοχή και υποστήριξη στη διαδικασία Προσλήψεων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εύρεση βιογραφικών με βάση τις εκάστοτε προδιαγραφές και διεξαγωγή συνεντεύξεων
  • Διαχείριση της βάσης των βιογραφικών (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο)
  • Διαχείριση του συστήματος SAP SuccessFactors για τις διαδικασίες της πρόσληψης, της υποδοχής νεοπροσληφθέντων (On-boarding) και της δημιουργίας αναφορών σχετικών με τις ανάγκες του Τμήματος
  • Συμμετοχή στην επικαιροποίηση και διαμόρφωση του εταιρικού Οργανογράμματος
  • Υποστήριξη σε διοικητικές ανάγκες του Τμήματος
  • Διαχείριση εμπιστευτικών και ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ανθρώπων με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα

Γνώση, Προσόντα & Εμπειρία

  • Πτυχίο στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, συναφών αντικειμένων, καθώς και Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα χρήσης Η/Υ (έμφαση στην χρήση excel)

Παροχές στους Εργαζομένους  

Η Εταιρία μας παρέχει ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ενθαρρύνεται η συνεργασία και η συνεχής εκπαίδευση. Επιπλέον, η ΕΛΒΑΛ προσφέρει στους εργαζομένους της ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και ευρύ φάσμα παροχών.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Οινόφυτα
πριν ένα μήνα
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση