Για εργοδότες
Κωδ:ΚΕΝΤΡΙΚΑ-ΥΠ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Υπεύθυνο/η Μισθοδοσίας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αν διαθέτετε εμπειρία στη διαχείριση της μισθοδοσίας, βαθιά γνώση των κανονισμών που διέπουν τη μισθοδοσία, είστε αναλυτικός και μεθοδικός στη δουλειά σας, διαθέτετε ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο Υπεύθυνος/η Μισθοδοσίας είναι:

 • Επιτήρηση και καθοδήγηση υπαλλήλων μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθοδοσίας και αποδείξεων πληρωμής
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση και ενημέρωση τυχόν αλλαγών στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, προσλήψεων, αποχωρήσεων, βεβαίωσης αποδοχών κ.λπ.
 • Διαχείριση αρχείου εργαζομένων και προγραμμάτων εργασίας
 • Δημιουργία διαδικασιών  Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με τη μισθοδοσία

Απαιτήσεις

Ο/η Υπεύθυνος/η Μισθοδοσίας που θα στελεχώσει την εταιρεία μας θα πρέπει να διαθέτει:

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Πολύ καλή γνώση  προγραμμάτων μισθοδοσίας
 • Αναλυτικό μυαλό και καλές μαθηματικές δεξιότητες
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Παροχές

Η εταιρεία μας παρέχει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ένα άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνο/η Μισθοδοσίας
Καλλιθέα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση