Για εργοδότες
HR ASSISTANT
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
Περιγραφή Ρόλου

O ρόλος συμμετέχει δυναμικά σε όλες τις λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, εξασφαλίζοντας ότι  ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική HR και τους σταρτηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Υποστηρίζει τις καθημερινές λειτουργίες και καθήκοντα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ενημερώνει τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων του προσωπικού (προσλήψεις, προαγωγές, μεταθέσεις, άδειες, απολύσεις)
 • Διαχειρίζεται λογισμικά όπως HRMS (Human Resources Information System) Soft1, ATS (Applicant Tracking System) 
 • Συντάσσει και δημοσιεύει αγγελίες εργασίας για την εύρεση προσωπικού
 • Βοηθά στην εξέταση και επιλογή των βιογραφικών (screening)
 • Επικοινωνεί με τους υποψηφίους και προγραμματίζει συνεντεύξεις
 • Συμμετέχει σε συνεντεύξεις υποψηφίων
 • Προετοιμάζει τους φακέλους και τα έγγραφα των νεοπροσληφθέντων
 • Ενημερώνει τους νέους υπαλλήλους για την εταιρεία, την κουλτούρα, τον προσανατολισμό της
 • Συντονίζει διαδικασίες του HR, όπως meetings και εκπαιδεύσεις
 • Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στη Διεύθυνση και τους εργαζόμενους
 • Καταγράφει στοιχεία και συντάσσει reports σχετικά με τη στελέχωση, της προσλήψεις, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και τα αιτήματα του προσωπικού
 • Συγκεντρώνει και επαληθεύει πληροφορίες και στοιχεία πριν την καταχώρησή τους σε βάσεις δεδομένων
 • Συντάσσει reports, αποθηκεύει δεδομένα και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας
 • Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση το ωράριο και τος άδειες των εργαζομένων 
 • Θα εκτιμηθούν:
 • Γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Εμπειρία σε διαδικασίες HR και Recruitng 
 • Εξοικείωση με λογισμικά Human Resources Information System

 

 

Απαραίτητες Δεξιότητες/ Προσόντα

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα προσμετρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Τουλάχιστον τρία (2) έτη εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα Προσέλκυσης και Επιλογής- εμπειρία στον κλάδο του Retail θα προσμετρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση και χειρισμός της αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες..
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους κυρίους!)

 

 

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε το επόμενο μέλος της ομάδας μας!

 

* Όλα τα βιογραφικά που θα ληφθούν θα αποθηκευτούν σε ασφαλή βάση δεδομένων και θα τηρηθούν οι απαραίτητοι κανόνες εμπιστευτικότητας, όπως ορίζονται και από τον νόμο 4624/2019 περί προσωπικών δεδομένων.

** Στα πλαίσια των αξιών που πρεσβεύουμε και ως μέρος της αφοσίωσής μας στην ποικιλομορφία του εργατικού μας δυναμικού, η εταιρείας μας έχει δεσμευτεί στην αποφυγή διακρίσεων χωρίς να λαμβάνει υπόψη στη διαδικασία Προσέλκυσης και Επιλογής καθώς και σε όλες τις λειτουργίες της, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την εθνικότητα, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τη θρησκεία.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
HR ASSISTANT
Περιστέρι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση