Για εργοδότες
Εκπρόσωπο Επικοινωνίας & Αδειοδότησης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αγγελία για Εκπρόσωπο Επικοινωνίας & Αδειοδότησης

 

Ο Οργανισμός GEA είναι ο ενιαίος και μοναδικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων τραγουδιστών, μουσικών και παραγωγών σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 3245Β΄/30.12.2011). Είναι αστικός, μη κερδοσκοπικός και όπως όλοι οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), έχει λάβει την άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και εποπτεύεται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Τα γραφεία του Οργανισμού βρίσκονται στο Νέο Ψυχικό, σε άρτια λειτουργικές εγκαταστάσεις, οργανωτικό σύστημα λειτουργίας και δομή.

 

Το Department of Broadcasting Licensing του Οργανισμού αναζητά να εντάξει στο δυναμικό του ένα άτομο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του Εκπροσώπου Επικοινωνίας & Αδειοδότησης.

 

Αρμοδιότητες

 • Κύρια αρμοδιότητά του θα είναι η διαχείριση, επικοινωνία και σύναψη συνεργασιών ή ανανεώσεις των ήδη υπαρχόντων, όσον αφορά την υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής από ραδιοφωνικούς σταθμούς και webcasting υπηρεσίες.

 

Καθήκοντα

 • Διαρκής μελέτη του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και σχολαστική τήρηση και ενημέρωση των απαραίτητων για τη λειτουργία του τμήματος αρχείων (ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών, κατάσταση αδειοδότησης, πιστοληπτική εικόνα κλπ).
 • Ενημέρωση χρηστών (ραδιοφωνικών και διαδικτυακών σταθμών) για την βάσει νόμου υποχρέωση, με συγκεκριμένη στόχευση και ανάθεση έργου ευθύνης.
 • Διαπραγμάτευση σύνθετων συμφωνιών.
 • Διαχείριση και αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων για τον προσδιορισμό της οφειλόμενης αμοιβής.
 • Γραπτή ενημέρωση χρήστη για την οφειλόμενη αμοιβή, ολοκλήρωση συμφωνίας, αποτύπωσή της στο σύστημα του Οργανισμού, παρακολούθηση και ευθύνη για τη σωστή τήρησή της.
 • Καταχώρηση στοιχείων διακανονισμών στο σύστημα του Οργανισμού.
 • Παρακολούθηση ορθής τήρησης οικονομικών διακανονισμών και επικοινωνία για την διευθέτηση ληξιπρόθεσμων ή σε καθυστέρηση οφειλών προς τον Οργανισμό.
 • Συλλογή καταλόγου χρησιμοποιούμενου ρεπερτορίου (playlists) μετά από κάθε αδειοδότηση.
 • Στενή συνεργασία με το λογιστήριο, τον εσωτερικό έλεγχο, τη νομική υπηρεσία και τη διοίκηση.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Ισχυρές επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες.
 • Προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευγένεια.
 • Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Τήρηση διαδικασιών, συνέπεια, υπευθυνότητα, ευστροφία και εργατικότητα.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διορατικότητα.
 • Κίνητρο για προσωπική επιτυχία και εξέλιξη.
 • Άριστος χειρισμός υπολογιστή - Microsoft Office, Soft1 ή άλλο σύστημα CRM.
 • Αγγλικά.
 • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής.

 

Επιθυμητά προσόντα    

 • Εμπειρία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης πελατών, διαπραγμάτευσης.
 • Σπουδές σε κλάδο οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing.

 

Ευκαιρίες συνεργάτη

 • Να γίνει μέλος μιας ταχέως αναπτυσσόμενης και ανταγωνιστικής ομάδας, στον εμπειρότερο αλλά ταυτόχρονα πιο σύγχρονο Οργανισμό μουσικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, τον GEA και να εξελιχθεί μέσα σε αυτόν.

 

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Πλήρης και σταθερή  ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Πλήρες ωράριο
 • Σταθερό πρόγραμμα πενθήμερης εργασίας
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Εκπρόσωπο Επικοινωνίας & Αδειοδότησης
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση