Για εργοδότες
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Η «NEXT STEP CONSULTING SA», εταιρεία λογιστικών/οικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να αναπτύξει το ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, αναζητά εξειδικευμένο συνεργάτη για να ενισχύσει την ομάδα εργασίας του τμήματος για το γραφείο της στον Πειραιά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής Επιστήμης
 • Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη τουλάχιστον σε ανάλογη θέση εταιρίας, λογιστικό γραφείο ή εταιρίας payroll outsourcing
 • Πολύ καλή γνώση του κυκλώματος μισθολογικών εργασιών
 • Πολύ καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας (συμβάσεις εργασίας, μερική απασχόληση, ωράρια, άδειες, ασθένειες)
 • Πολύ καλή γνώση ασφαλιστικής νομοθεσίας-ασφαλιστικών ταμείων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού συστήματος Εργάνη
 • Πολύ καλή γνώση και δεξιότητες στο reporting
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Γνώση της εφαρμογής «HYPER ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ» της EPSILONNET

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου / προθεσμιών και πλάνων
 • Ικανότητα διαχείρισης της πίεσης στην εργασία και ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα.
 • Αξιοπιστία - Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Ικανοποιητικό μισθό με δυνατότητα πρόσθετων παροχών.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική δ/νση: nsam@nextstep.net.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Πειραιάς
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση