Για εργοδότες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Περιγραφή θέσης:  Εποπτεύει  - Άμεσα : Προϊσταμένους Καταστημάτων,  - Έμμεσα : Προσωπικό Καταστημάτων.

Αποστολή Θέσης :

- Έχει την ευθύνη της επίτευξης των στόχων που του έχουν ανατεθεί για τα καταστήματα της περιφέρειας ευθύνης του.

- Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του δικτύου  καταστημάτων ευθύνης του.

- Ελέγχει και αξιολογεί την συνολική εικόνα των καταστημάτων ευθύνης του. - Συντονίζει & ελέγχει την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής και των προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα ευθύνης του. - Δεξιότητες :

- Οργάνωση

- Ηγεσία / Διοίκηση  / Ανάπτυξη των εργαζομένων . Πειθώ / Επικοινωνία / Ευελιξία / Διαπραγμάτευση για την διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών.

Τυχόν Προυπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψην.- Ηλικίας έως 45 ετών

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αχαρνές
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση