Για εργοδότες
Κωδ:YAF2310
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

   Αρμοδιότητες:

-  Οργάνωση και συντονισμός των μελών της ομάδας με στόχο την αποτελεσματική εκτέλεση όλων των διαδικασιών της αποθήκης (παραλαβές, αποθήκευση, συλλογή παραγγελιών, φορτώσεις). 

- Προγραμματισμός, εκτέλεση και έλεγχος των παραγγελιών.

- Διασφάλιση ευταξίας του χώρου της αποθήκης.

- Έλεγχος αποθεμάτων και εκτέλεση της ετήσιας απογραφής

  Προσόντα:

  -Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

 - Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών αποθήκης.

  -Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα διαχείρισης προσωπικού.

 - Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

Η εταιρεία προσφέρει: Ικανοποιητικό μισθό , ευχάριστο περιβάλλον, δυνατότητες εξέλιξης.

Παρακαλούμε στείλτε  το Βιογραφικό σας στο megasun@helioakmi.com

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
-
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση