Για εργοδότες
Γραμματεία Διοίκησης
-
28 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
28 μέρες πριν

Ο όμιλος εταιρειών Genesis Capital Development αναζητά να καλύψει άμεσα την θέση της γραμματείας Διοίκησης στο υποκατάστημα του στην περιοχή της Γλυφάδας.

Είδος Εργασίας : Πλήρης Απασχόληση

Ηλιακό προφίλ  εως 35 ετών

Αμοιβή : 1000 ευρώ συν bonus παραγωγικότητας 

( δυνατότητα για συνεχής ανοδική εξέλιξη)

Απαιτούμενα Προσόντα :

  • Συνδετικός κρίκος επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης ,στελεχών εταιρείας ,υπαλλήλων και συνεργατών
  • Σύνταξη εγγράφων και παρουσιάσεων εταιρικών για λόγους επικοινωνίας
  • Υπευθυνότητα συνέπεια και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Δεξιότητες multitasking και διαχείρισης χρόνου

 

Η εταιρεία προσφέρει :

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας

Ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε σε μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και επενδύσεων στην Ελλάδα και διακρίνεστε από συνέπεια και επαγγελματισμό ,μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας αποστέλλοντας το βιογραφικό.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα και η επικοινωνία θα γίνεται με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Γραμματεία Διοίκησης
-
Γλυφάδα
28 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση