Για εργοδότες
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

 

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

 

Γραμματέα Διοίκησης με τα παρακάτω κύρια καθήκοντα

Θα οργανώνετε και θα τηρείτε το χρονοδιάγραμμα του στελέχους της Διοίκησης και θα το βοηθάτε εκτελώντας διάφορα διοικητικά καθήκοντα. 

Ο Γραμματέας της Διοίκησης πρέπει να είναι επαγγελματίας με εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών. Με την επιμέλεια και την ικανότητά του στο πλαίσιο του ρόλου του, η Διοίκηση μπορεί να επικεντρωθεί στην επίτευξη των Εταιρικών στόχων.

Ο στόχος σας είναι να συμβάλετε στην αποτελεσματικότητα της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα ανατεθειμένα διοικητικά καθήκοντα εκτελούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Αρμοδιότητες

 • Διατηρεί το πρόγραμμα της Διοίκησης και βοηθά στον προγραμματισμό των ραντεβού, των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των διασκέψεων κλπ.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις και κρατάει σημειώσεις
 • Οργανώνει συναντήσεις και meetings και ενημερώνει αντίστοιχα τα ημερολόγια της Διοίκησης.
 • Χειρίζεται και δίνει προτεραιότητα σε όλες τις εξερχόμενες ή εισερχόμενες αλληλογραφίες (e-mail, επιστολές, πακέτα κ.λπ.)
 • Κανονίζει τα ταξίδια της Διοίκησης και των Στελεχών
 • Οργανώνει επαγγελματικά την οργάνωση εσωτερικών ή εξωτερικών εκδηλώσεων 
 • Χειρίζεται τα εμπιστευτικά έγγραφα, και εξασφαλίζει ότι παραμένουν ασφαλή
 • Παρακολουθεί τα αναλώσιμα γραφείου και διαπραγματεύεται τους όρους με τους προμηθευτές, για να εξασφαλίσει τις πιο οικονομικά αποδοτικές παραγγελίες
 • Διατηρεί ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες
 • Διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει παρουσιάσεις ή εκθέσεις, όπως ανατίθενται

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια ως Γραμματέας Διοίκησης ή σε παρόμοια διοικητική θέση
 • Άριστη γνώση MS Office, πολύ καλή χρήση MS PowerPoint
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας   
 • Εξοικείωση με συσκευές/gadgets και εφαρμογές γραφείου (e-calendars, κ.ά.)
 • Εξοικείωση με βασικές μεθόδους έρευνας και τεχνικές αναφοράς
 • Εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus on performance και προοπτικές εξέλιξης
 • Εταιρικό τηλέφωνο
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δάφνη
πριν 2 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση