Για εργοδότες
Προσωπικό Κουζίνας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΒάρηΤοποθεσία
Βάρη
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Ζητείται

Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας

(λαντζιέρηδες, τραπεζοκόμους)

για Στρατιωτική σχολή στη Βάρη

με μεταφορικό μέσο.

Άμεση πρόσληψη

Μονιμη απασχόληση

 

τηλ 6986732965

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Προσωπικό Κουζίνας
-
Βάρη
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση