Για εργοδότες
Κωδ:-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΝΩΝ-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (Μπουφετζής/Ψήστης/Ταμίας) - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Η Premier Capital Hellas, ο διαχειριστής 32 εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα, επιδιώκει να προσλάβει προσωπικό για τα εστιατόρια της στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ [Αρεοπαγίτου – Κηφισός -Σύνταγμα], για να ενταχθεί στην ομάδα που προσφέρει περήφανα την εμπειρία McDonald's σε χιλιάδες επισκέπτες όλη μέρα, κάθε μέρα.

Η PREMIER CAPITAL HELLAS στην ΕΛΛΑΔΑ

Η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα αποτελείται από μια ομάδα 1.600 ατόμων. Η εταιρεία είναι μέρος της Premier Capital plc , του Αναπτυξιακού Δικαιοδόχου για τα McDonald's στην Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία, που λειτουργεί 182 εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων πολλών λειτουργιών όπως, McDrive, McDelivery και McCafé, και απασχολεί πάνω από 10.000 άτομα. Περισσότερες από 77 εκατομμύρια συναλλαγές (αριθμός επισκεπτών) πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις έξι αγορές.

Η Premier Capital plc είναι η επιχείρηση της McDonald's εντός της Hili Ventures, ο όμιλος που ασχολείται με την εξυπηρέτηση και λιανική πώληση τροφίμων, την ακίνητη περιουσία και τη φιλοξενία και τη ναυτιλία, τη μηχανική και την τεχνολογία σε 11 χώρες σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική με μια ομάδα άνω των 11.000 ατόμων. Η Hili Ventures είναι περήφανος συνεργάτης των Apple, iRiparo, Konecranes, McDonald's, Microsoft, NCR, Six Senses και πολλών άλλων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου, IΕΚ ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Καλή γνώση Αγγλικών απαραίτητη
 • Δυνατότητα για κυλιόμενο ωράριο απαραίτητη (διαφορετικές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα)
 • Ομαδικό πνεύμα, όρεξη για εργασία και πρωτοβουλία
 • Προϋπηρεσία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων & προϋπηρεσίας
 • Ευέλικτο ωράριο
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες ανέλιξης σε ένα σύγχρονο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας

                                                          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εργασίας ή/και να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα κάνοντας κλικ εδώ

                                          επιλέγοντας μέχρι 2 προτιμώμενα εστιατόρια

Οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.
___________________________________________________________________________________

RESTAURANT CREW

Premier Capital Hellas SA, the operator of 32 McDonald’s restaurants in Greece, is seeking to recruit Crew for its restaurants in CENTRAL ATHENS [Areopagitou – Kifisos - Syntagma], to join the nationwide team that proudly delivers the McDonald’s experience to thousands of guests all day, every day.

PREMIER CAPITAL HELLAS

Premier Capital Hellas is comprised of a team of 1.600 people. The company is part of Premier Capital plc  the Developmental Licensee for McDonald’s in Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Malta and Romania, operating 182 restaurants, including several McDrive, McDelivery and McCafé operations, and employing more than 10,000 people. More than 77 million transactions (guest counts) are effected every year across the six markets.

 Premier Capital is the McDonald’s business within Hili Ventures, the group engaged in food service & retail, real estate & hospitality, and shipping, engineering & technology in 11 countries across Europe and North Africa with a team of more than 11,000 people. Hili Ventures is a proud partner of Apple, iRiparo, Konecranes, McDonald’s, Microsoft, NCR, Six Senses and many other global brands.

Qualifications:

 • High school, IΕΚ or Higher Education Institution Diploma
 • Good knowledge of English is essential
 • Possibility for rolling working hours essential (different shifts during the week).
 • Team spirit, desire for work and initiative.
 • Previous experience in relate work will be an additional qualification.

Benefits:

 • Satisfactory salary package depending of qualifications & work experience
 • Flexible working schedule
 • Continuous training
 • Development opportunities in a modern & dynamic work environment

 

                                          The interested candidates can

fill out the Job Application Form or/and send a CV electronically by clicking here

                                 by selecting up to 2 preferred restaurants

Applications will be treated in the strictest confidence.
 
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (Μπουφετζής/Ψήστης/Ταμίας) - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα
πριν 3 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση