Για εργοδότες
Βοηθός Ζαχαροπλάστης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΚρωπίαΤοποθεσία
Κρωπία
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες

Κύριες αρμοδιότητες:

 

 • Προετοιμάζει το χώρο εργασίας του/της και εκτελεί κάθε εργασία που σχετίζεται με τις ανάγκες του ζαχαροπλαστείου.
 • Παρασκευάζει και διακοσμεί τα γλυκά ακολουθώντας το συνταγολόγιο σύμφωνα με τις οδηγίες του Pastry Chef.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του/της με ταχύτητα μέσα στα ζητούμενα χρονικά πλαίσια συνδυάζοντας πολλές εργασίες παράλληλα.
 • Εξασφαλίζει κάθε στιγμή ότι ο χώρος εργασίας του/της είναι σε καλή κατάσταση και καθαρός.

 

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:

 

 • Πτυχίο ζαχαροπλαστικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε ζαχαροπλαστείο θα εκτιμηθεί.
 • Γνώση νέων γαστρονομικών πρακτικών και τάσεων.
 • Εμπειρία σε διαφορετικά στυλ κουζίνας (π.χ. ιταλική, κινεζική, κ.λπ.).
 • Δημιουργικότητα και φαντασία.
 • Ενθουσιασμός, επαγγελματισμός και όρεξη να μάθει, να εξελιχθεί και να γίνει μέλος μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης ομάδας.
 • Ικανότητα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην πίεση και να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 • Πνεύμα ομαδικότητας.

 

Προσφέρουμε:

 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
 • Πενθήμερη οκτάωρη εργασία.
 • Άμεση πρόσληψη.

 

Οι κάτοικοι κοντινών περιοχών θα προτιμηθούν.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Ζαχαροπλάστης
Κρωπία
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση