Για εργοδότες
Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ζητείται ένας ασκούμενος (ορκωτός ελεγκτής) για πλήρη απασχόληση σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα και ελεγχόμενους σε όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ACCA ή ΙΕΣΟΕΛ
  • Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)
  • Η γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency)
  • Διετή προϋπηρεσία στον κλάδο επιθυμητή

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και σημαντικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αθήνα
28 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση