Για εργοδότες
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
-
πριν 23 μέρες
Ημ. ανάρτησης
πριν 23 μέρες
ΟικονομικάΚατηγορία θέσης
Οικονομικά

Η εταιρεία ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ ζητεί:
Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραστατικών εξόδων – παγίων – λογιστικών εγγραφών
 • Έλεγχος καρτελών προμηθευτών και ετοιμασία για πληρωμή
 • Οργάνωση – αρχειοθέτηση παραστατικών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Θα συνεκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος ERP Entersoft
 • Πολύ καλή γνώση του Excel MS Office
 • Ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, λήψη πρωτοβουλιών
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Αποδοχές αναλόγως των προσόντων

Βιογραφικά στo hr@kasidissa.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
-
Τύρναβος
πριν 23 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση