Για εργοδότες
Λογιστής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
Φαρμακευτικές & Κλάδος Υγείας
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΟικονομικάΚατηγορία θέσης
Οικονομικά

Η εταιρεία Mediprime, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει:

       ΛΟΓΙΣΤΗ

(Κωδικός θέσης εργασίας Acc01)

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώριση και έλεγχος λογιστικών εγγραφών.
 • Υπολογισμός και απόδοση παρακρατούμενων φόρων.
 • Διαχείριση κυκλώματος προμηθευτών.
 • Συνεργασία με τράπεζες.
 • Ικανότητα συμμετοχής σ’ όλο το φάσμα των εργασιών του λογιστηρίου.
 • Προετοιμασία πληροφοριακών αναφορών.
 • Ανάθεση εργασιών από τον Οικονομικό Διευθυντή και την Διοίκηση.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση και χειρισμός MS Office.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Επιθυμητή η γνώση Entersoft Business Suite.


Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, ομαδικότητα.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αναλυτική σκέψη.
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.


Η Εταιρεία παρέχει:

 • Σταθερό μισθό.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογιστής
Μαρούσι
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση