Για εργοδότες
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΒούλαΤοποθεσία
Βούλα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΟικονομικάΚατηγορία θέσης
Οικονομικά

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Επεξεργασία μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση, έλεγχος και επεξεργασία παρουσιολογίων, εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα μισθοδοσίας
 • Διαχείριση των συστημάτων των απουσιών (άδειες, ασθένειες κ.ο.κ.)
 • Έλεγχος και υποβολή υποχρεώσεων προς δημόσιους φορείς
 • Διαχείριση υποβολών σε ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαχείριση των διαδικασιών προσλήψεων-αποχωρήσεων
 • Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας)
 • Συλλογή και ενημέρωση αρχείων εργαζομένων και αρχείων τμήματος
 • Συλλογή και διανομή όλων των απαραίτητων εγγράφων που αφορούν στη μισθοδοσία
 • Συμμετοχή στη διαδικασία προσλήψεων
 • Παρακολούθηση του συστήματος αξιολόγησης και εκπαίδευσης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ (οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms Οffice
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση του προγράμματος της Epsilon Net Pylon HRM      
 • Άριστη γνώση ΕΡΓΑΝΗ
 • Πολύ καλή γνώση εργατικού δικαίου και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Καλή γνώση αγγλικών

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • Μεθοδικότητα και εχεμύθεια
 • Επικοινωνιακός και δυναμικός χαρακτήρας
 • Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης
 • Υπευθυνότητα
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Βούλα
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση