Για εργοδότες
Financial Controller
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΔάφνηΤοποθεσία
Δάφνη
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΟικονομικάΚατηγορία θέσης
Οικονομικά

Η Εταιρεία ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

Eπιθυμεί να προσλάβει για τη στελέχωση του οικονομικού τμήματος – FINANCIAL CONTROLLER

 

Αναζητούμε έναν έμπειρο FINANCE CONTROLLER , για να αναλάβει όλα τα θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου της εταιρικής λογιστικής, της κανονιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της προετοιμασίας προϋπολογισμών και προβλέψεων, καθώς και της ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Οι αρμοδιότητες του FINANCE CONTROLLER  θα περιλαμβάνουν και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση όλων των λογιστικών ενεργειών όπως τιμολόγηση, A/R, A/P, GL και συμβουλευτική, λογιστική κόστους, λογιστική απογραφής και αναγνώριση εσόδων
 • Συντονισμός και καθοδήγηση της προετοιμασίας προϋπολογισμού και οικονομικών προβλέψεων και αναφορά διαφορών
 • Έγκαιρη προετοιμασία και δημοσίευση μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Συντονισμός προετοιμασίας κανονιστικών εκθέσεων
 • Διερεύνηση τεχνικών λογιστικών θεμάτων ως προς τη συμμόρφωση
 • Υποστήριξη μηνιαίων και ετήσιων κλεισιμάτων
 • Διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • Διαχείριση και συμμόρφωση με τις τοπικές, κρατικές και ομοσπονδιακές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και φορολογικών δηλώσεων
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση επιχειρηματικών διαδικασιών και λογιστικών πολιτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων
 • Επιπλέον καθήκοντα ορκωτού ελεγκτή λογιστή ανάλογα με τις ανάγκες

 

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Οικονομικού Ελεγκτή
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά
 • Εξειδικευμένος τίτλος στη Λογιστική
 • Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή (CPA) Πιστοποίηση Γνώσεων Λογιστών (CMA)
 • Πλήρης γνώση των αρχών και των διαδικασιών λογιστικής
 • Εμπειρία στη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων
 • Εμπειρία στις λειτουργίες του γενικού καθολικού και τη διαδικασία κλεισίματος στο τέλος του μήνα / έτους
 • Άριστη χρήση λογισμικών λογιστικής και δεξιότητες διαχείρισης

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Financial Controller
Δάφνη
πριν 3 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση