Για εργοδότες
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' & Β' ΤΑΞΕΩΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΟικονομικάΚατηγορία θέσης
Οικονομικά

Απαραίτητα Προσόντα Λογιστή (Α' Τάξεως):

 • Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία
 • Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ
 • Πολύ καλή γνώση Μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης αποθήκης και κυκλώματος εισαγωγών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
 • Εμπειρία σε Λογιστικά προγράμματα ERP και επιθυμητά σε SOFTONE
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα Βοηθού Λογιστή (B' Τάξεως):

 • Κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε λογιστήριο εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία
 • Επαρκής γνώση ΕΛΠ, ΚΦΔ, ΦΠΑ
 • Εμπειρία στην διαχείριση Μισθοδοσίας
 • Επαρκής γνώση διαχείρισης αποθήκης
 • Πολύ καάλη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
 • Εμπειρία σε Λογιστικά προγράμματα ERP και επιθυμητά σε SOFTONE
 • Επαρκής Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης και εντάσεως εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών βάσει προσόντων
 • Συνεχή εκπαίδευση & προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@iasae.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' & Β' ΤΑΞΕΩΣ
-
Χαλάνδρι
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση