Για εργοδότες
Λογίστρια/Λογιστής, Βοηθός Project Manager, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1. Λογίστριας/Λογιστή (Θ1)

Αρμοδιότητες

Λογιστικές καταχωρήσεις γενικής λογιστικής (Γ’ Κατηγορίας βιβλίων), καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών (αγορών-δαπανών), έλεγχος, έκδοση και αρχειοθέτηση τιμολογίων, προετοιμασία αναφορών (Reporting), συμφωνία ταμείου, συμφωνία πελατών/ προμηθευτών, εργατικά θέματα (προσλήψεις, αποχωρήσεις, τροποποιήσεις ΕΡΓΑΝΗ, μισθοδοσία κ.λπ.), διαδικασίες κλεισίματος τέλους χρήσης.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλου επιπέδου σχετικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Υπολογιστή (MS OFFICE)
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής)
 • Καλή γνώση λογιστικού σχεδίου/λογαριασμών γενικής λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστικό/φοροτεχνικό γραφείο ή (οργανωμένο) λογιστήριο εταιρείας, ενώ θα συνεκτιμηθεί η αντίστοιχη προϋπηρεσία σε οργανισμό Δημοσίου Τομέα.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, τήρηση χρονοδιαγράμματος & καταληκτικών ημερομηνιών
 • Διακριτικότητα και Εχεμύθεια
 • Υπευθυνότητα - Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

2. Βοηθού Project Manager (Θ2)

Αρμοδιότητες

Συμμετοχή στις Διαδικασίες και στην Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων, Ευρωπαϊκών, Εθνικών έργων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Απαιτούμενα προσόντα Υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξη:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Υπολογιστή (MS OFFICE)
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, τήρηση χρονοδιαγράμματος & καταληκτικών ημερομηνιών
 • Διακριτικότητα και Εχεμύθεια
 • Υπευθυνότητα - Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

3. Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Θ3)

Αρμοδιότητες

Υποστήριξη χρηστών σε Windows 10 / 11 - Office 365 και 2019 (Outlook, Word, Excel), επίλυση προβλημάτων σε θέματα δικτύου, δεδομένων και τηλεφωνίας του ΔΕΠΑΝ. Εγκατάσταση ή και αναβάθμιση λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων Windows, Office, Antivirus, συντήρηση  εξοπλισμού.

Παρακολούθηση των αποθεμάτων για αναλώσιμα ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτών.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων ΙΕΚ ή ΤΕ
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία ως Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 • Επιθυμητή γνώση Windows Server 2019
 • Πολύ καλή γνώση στην εγκατάσταση ή και αναβάθμιση λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων Windows, Office, Antivirus
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο email:info@depan.gr αναγράφοντας στο θέμα του email τον κωδικό θέσης (Θ1 ή Θ2 ή Θ3) τηλ. 210 7297272

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογίστρια/Λογιστής, Βοηθός Project Manager, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γαλάτσι
πριν 11 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση