Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ, ΛΑΤΟΜΕΙΟ : ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 • Σχεδιασμός της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των λατομείων της Εταιρείας, υπό την επίβλεψη του Δ/ντή Εργοστασίου & Λατομείων.
 • Κατάρτιση του προγράμματος εκμετάλλευσης των λατομείων σε συνεργασία με τον Δ/ντή Εργοστασίου & Λατομείων.
 • Οργάνωση της καθημερινής εργασίας των λατομείων.
 • Παρακολούθηση των ποιοτικών στοιχείων της παραγωγής των λατομείων σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Συνεργασία με τον Προϊστάμενο Παραγωγής του Εργοστασίου για τον προγραμματισμό των παραδόσεων Α’ Ύλης.
 • Υλοποίηση των Μελετών Αποκατάστασης Περιβάλλοντος των λατομείων.
 • Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων ποσοτικών, ποιοτικών και κοστολογικών στοιχείων των δραστηριοτήτων παραγωγής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων Ε.Μ.Π. ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Εργοταξιακή εμπειρία περίπου πέντε (5) ετών κατά προτίμηση σε εκμετάλλευση ιζηματογενών κοιτασμάτων.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Ικανότητα καλής επικοινωνίας.
 • Διοικητικά και οργανωτικά προσόντα.

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ :

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Απολύτως ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβής.

 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στη διεύθυνση :

 

ΓΕΩΕΛΛΑΣ  Α.Μ.Μ.Α.Ε.

Ταχυδρομική θυρίδα 104

51 100 - Γρεβενά

e-mail : gsyntoukas@geohellas.com

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ, ΛΑΤΟΜΕΙΟ : ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
Γρεβενά
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση