Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήματος Συντήρησης
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΛάρισαΤοποθεσία
Λάρισα
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Κύρια Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Εφαρμογή στην πράξη των εργασιών προληπτικής συντήρησης
 • Διαχείριση και καθοδήγηση ομάδας τμήματος Συντήρησης
 • Πρακτική εφαρμογή της κατασταλτικής συντήρησης
 • Καταμερισμός εργασιών στους υφιστάμενους τεχνικούς
 • Υποβολή προτάσεων βελτίωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού
 • On the job training των υφιστάμενων τεχνικών
 • Επιτήρηση της αποθήκης ανταλλακτικών και των αποθεμάτων της. Άμεση ενημέρωση του προϊστάμενου για πιθανές τόσο για ελλείψεις όσο και για επιθυμητές αγορές ανταλλακτικών
 • Συνεργασία με τον προϊστάμενο στην εκπόνηση του προϋπολογισμού συντήρησης
 • Τήρηση και έλεγχος των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης
 • Τήρηση των μέτρων υγιεινής κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του Εργοστασίου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας

Ακαδημαϊκά Προσόντα, Ικανότητες & Δεξιότητες:

 • Απόφοιτος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Aγγλικής γλώσσας
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ανεπτυγμένες αναλυτικές ικανότητες
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια 
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση          

Απολαβές & Παροχές

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόγραμμα ετήσιου bonus
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήματος Συντήρησης
Λάρισα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση