Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Μηχανικός Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει και συντονίζει τα έργα ΗΜ που του ανατίθενται εξασφαλίζοντας το κόστος, τις προθεσμίες και τις προδιάγραφες του σχεδιασμού.
 • Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών στο πεδίο.
 • Διατυπώνει την άποψη του για τα αιτήματα του Κατασκευαστή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό και τις συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Παρακολουθεί τους υπεργολάβους Η/Μ εγκαταστάσεων, αξιολογώντας την αποδοτικότητα των εργασιών τους.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού των Η/Μ Έργων της Τεχνικής Διεύθυνσης.
 • Προετοιμάζει τις επίσημες αναφορές για το σύνολο του έργου της βαριάς συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων.
 • Εποπτεύει την υλοποίηση όλων των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας (Σύστημα Διαχείρισης Υ&Α), στα πλαίσια του ρόλου του.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Μεταπτυχιακό σε ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
 • 3 – 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίαςσε εγκατάσταση και συντήρηση Η/M εξοπλισμού, διαχείριση υπεργολάβων, προετοιμασία και επεξεργασία συμβάσεων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση AutoCAD & MS Project
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Άριστες Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Οργάνωση και Μεθοδικότητα
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Νέα Ερυθραία
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση