Για εργοδότες
Ημέρες Καριέρας Αθήνας, 21 & 22 Οκτωβρίου Δήλωσε Δωρεάν Συμμετοχή
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Οργάνωση και προγραμματισμός συντηρήσεων κινητού εξοπλισμού

 • Ενημέρωση Ηλεκτρονικού συστήματος συντηρήσεων
 • Παραγγελίες ανταλλακτικών/ Παροχή διευκρινίσεων σε προμηθευτές
 • Παρακολούθηση / Έλεγχος αποθεμάτων αναλωσίμων ( λιπαντικά, φίλτρα, stock ανταλλακτικών)
 • Τήρηση και εφαρμογή διαδικασιών ΕΣΔΠ της εταιρείας
 • Τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος παρουσιολογίου του προσωπικού τεχνικού τμήματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.
 • Χρήση Η/Υ
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Χρήση AutoCad

Παροχές εταιρίας

 • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές
 • Δυναμικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο
 • Δυνατότητα Εξέλιξης
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Κόρινθος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση