Για εργοδότες
Ημέρες Καριέρας Αθήνας, 21 & 22 Οκτωβρίου Δήλωσε Δωρεάν Συμμετοχή
Μηχανολόγος Μηχανικός -Fleet Manager
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο   Μηχανολόγου Μηχανικού η συναφούς αντικειμένου
  • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε υπεύθυνη θέση διαχείρισης στόλου οχημάτων θα εκτιμηθεί
  • Άριστες γνώσεις οργάνωσης & διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
  • Δεξιότητες διοίκησης -επικοινωνίας & συνεργασίας
  • Εξοικείωση με προγράμματα διαχείρισης στόλου
  • Άριστες γνώσεις αγγλικών

Προσφέρουμε :

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Μόνιμη εργασία στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο Αττικής
  • Ευέλικτο ωράριο εργασίας  & ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός -Fleet Manager
-
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση