Για εργοδότες
Μηχανικός
-
9 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
9 μέρες πριν
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Εταιρία εκτυπώσεων στο Σχηματάρι,  ζητά να προσλάβει υπάλληλο για τη θέση προϊστάμενου παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου

 

Βασικό αντικείμενο απασχόλησης

  • έλεγχος διαδικασιών παραγωγής
  • εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και διαδικασιών
  • έλεγχος και καταγραφή προδιαγραφών
  • έλεγχος και συνεχή παρακολούθηση της εύρυθμης ροής στην παραγωγή, βελτιστοποίηση των διαδικασιών και επίλυση προβλημάτων
  • εξασφάλιση τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
  • δύναται να προτείνει βελτιώσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας των μηχανών και την καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων πόρων

Προσόντα & Εμπειρία

  • πτυχίο ΑΕΙ – Μηχανικός, Χημικός -  Μηχανολόγος
  • προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Τμήμα Προγραμματισμού Παραγωγής, επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
  • επιθυμητή γνώση προγραμμάτων MS Office και λογισμικού ΕRP
  • πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός
-
Σχηματάρι
9 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση