Για εργοδότες
Τεχνικός Ανεμογεννητριών - Νησί Αγίου Γεωργίου (Δ. Λαυρεωτικής)
company logo
2001-30000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
17 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
17 μέρες πριν
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Τεχνικό Ανεμογεννητριών - Νησί Αγίου Γεωργίου (Δ. Λαυρεωτικής)

Καθήκοντα της θέσης:

 • Παρακολουθεί τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Α/Π, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία & συντήρηση του Αιολικού Πάρκου
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις ανεμογεννήτριες του Α/Π
 • Επικοινωνεί & συνεργάζεται με αρμόδιους Διευθυντές και υπεργολάβους για την έγκαιρη, αποτελεσματική και με ασφάλεια εκτέλεση των εργασιών
 • Διενεργεί ελέγχους εξοπλισμού και εκτελεί κάθε είδους σχετική ηλεκτρολογική, μηχανολογική και τεχνική εργασία
 • Πραγματοποιεί καθημερινή αναφορά των εργασιών & των τεχνικών θεμάτων του Α/Π
 • Διασφαλίζει μέσω της εργασίας του υψηλό επίπεδο Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας, Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τους Εταιρικούς Κανονισμούς και τη Νομοθεσία
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία του Α/Π μέσω συστημάτων Monitoring, Data Historian και Scada, καθώς και τους δείκτες απόδοσης λειτουργίας του
 • Επικοινωνεί τακτικά με το Control Room, ενημερώνει & καταγράφει στοιχεία σχετικά με βλάβες
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων Α/Π και Υ/Σ
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των Utilities -Υποδομών του Οικισμού του Αγ.Γεωργίου

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
 • 3 έτη κατ’ ελάχιστο εμπειρία - Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση για Υ/Σ ΜΤ θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και θα αποτελέσουν κριτήρια βαρύτητας για την επιλογή
 • Εμπειρία σε θέματα ηλεκτρολογίας (χειρισμός διακοπτών ΜΤ, ΧΤ, γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου), μηχανολογίας (εργασίες αποσυναρμολόγησης στρεφόμενων τμημάτων, δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικού σχεδίου) και αυτοματισμών
 • Καλή γνώση Αγγλικών - ικανότητα ανάγνωσης τεχνικών εγχειριδίων
 • Καλή γνώση Η/Υ

Γενικές πληροφορίες:

 • Απασχόληση και διαμονή στο Νησί του Αγ. Γεωργίου για 15 συνεχόμενες ημέρες οι οποίες εναλλάσσονται με ισόποσες ημέρες ανάπαυσης
 • Ο υποψήφιος να μην υποφέρει από υψοφοβία, κλειστοφοβία, ιλίγγους και ακροφοβία
 • Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Άμεση αντίδραση και επίλυση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε απαιτήσεις των δραστηριοτήτων

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Ανεμογεννητριών - Νησί Αγίου Γεωργίου (Δ. Λαυρεωτικής)
Λαυρεωτική
17 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση