Για εργοδότες
Ημέρες Καριέρας Αθήνας, 21 & 22 Οκτωβρίου Δήλωσε Δωρεάν Συμμετοχή
Κωδ:PRODQC235
Μηχανικός Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η Δημιουργία των Πλάνων Παραγωγής για όλες τις μονάδες παραγωγής και ο ελέγχος της εφαρμογής των πλάνων αυτών. Η Χωροταξική Οργάνωση και η Αποδοτική Λειτουργία των μονάδων παραγωγής και της Συντήρησης και η Παρακολούθηση της Παραγωγικότητας. Η Οργάνωση και Αποδοτική λειτουργία του Ποιοτικού Ελέγχου, για τον έλεγχο τήρησης των Ποιοτικών Προδιαγραφών των Παραγόμενων Προϊόντων και των Διαδικασιών Παραγωγής. Επίσης παρακολουθεί, καταγράφει και ελέγχει το Κύκλωμα των Αποθεμάτων των πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και των ετοίμων προϊόντων. Συντηρεί τα απαραίτητα Δεδομένα και Δημιουργεί τα αναγκαία Reports για τα θέματα Παραγωγής, Αποθεμάτων, Παραγωγικότητας, κλπ. Παρακολουθεί τα θέματα Πιστοποιήσεων (ISO, κλπ), υλοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις και φροντίζει για την προετοιμασία των αντίστοιχων επιθεωρήσεων. Συντονίζει Έργα Παροχής Τεχνικών/Κατασκευαστικών Υπηρεσιών. Άριστες γνώσεις Αγγλικών. Επιθυμητές γνώσεις σχεδιαστικών πακέτων CAD, πακέτων ERP. 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου
Ασπρόπυργος
πριν 5 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση