Για εργοδότες
Κωδ:ΗΜΜ_0323
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα χρόνο
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα χρόνο
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η ομάδα του Hiring Solutions αναζητά για λογαριασμό συνεργάτη της,  Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για την κάλυψη θέσης  του τμήματος Facility Management

 

Αντικείμενο Εργασίας

 • Κοστολόγηση ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών εγκατάστασης.
 • Έρευνα αγοράς υλικών/ προμηθειών.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, υπεργολάβους, μηχανικούς, μελετητές.
 • Προσδιορισμός όλων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων των εργασιών.
 • Σύνταξη οικονομο-τεχνικών προσφορών.
 • Προετοιμασία συμβάσεων προμηθευτών και υπεργολάβων.
 • Συλλογή, ομαδοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και παραστατικών ανά έργο.
 • Προετοιμασία εγγράφων και φακέλων για την πιστοποίηση-κλείσιμο των εργασιών.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση ομάδων συντήρησης.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση ομάδων κατασκευής για την επίτευξη του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος.
 • Προετοιμασία τεχνικών εκθέσεων για όλα τα στάδια των εργασιών και ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων για την πορεία των εργασιών.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ, ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση AutoCad
 • Γνώση της νομοθεσίας και μελετών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός
Αθήνα
πριν ένα χρόνο
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση