Για εργοδότες
Κωδ:PVManager
PV Asset Manager
ένας μήνας πριν
Ημ. ανάρτησης
ένας μήνας πριν
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

H ΝΕΜΑ Ενεργειακή αποτελεί μέλος του Ομίλου PLASIS ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ από το 2007. O όμιλος έχει την εμπειρία κατασκευής για περισσότερους από 200 υλοποιημένους Φ/Β σταθμούς, 150 Φ/Β σταθμούς με συμβαση O&M και 500 MW έργων υπο ανάπτυξη στις τεχνολογίες των Φ/Β, αιολικών και αποθήκευσης. Η ΝΕΜΑ Ενεργειακή, ως ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας, αναζητά Asset Manager για το ιδιόκτητο χαρτοφυλάκιο Φ/Β σταθμών αθροιστικής ισχύος 30 MW.


Ο Asset Manager είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο των φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρίας, με στόχο την επίβλεψη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, τον έλεγχο του κόστους και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά:
 Καθημερινή παρακολούθηση (monitoring) της απόδοσης και καλής λειτουργίας του χαρτοφυλακίου
 Καταγραφή στο CRM των συμβάντων Ο&Μ
 Παρακολούθηση και επίβλεψη των συμβάσεων που υπάρχουν σε ισχύ, κυρίως των O&M,
ελέγχοντας ότι όλες οι υποχρεώσεις εκπληρώνονται, π.χ. ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις,
αποψιλώσεις, επεμβατικές κλπ.
 Περιοδικές επιτόπιες επισκέψεις στους Φ/Β σταθμούς για έλεγχο λειτουργίας (2 ανά έτος ανά Φ/Β σταθμό) και επίβλεψη του Ο&Μ συνεργείου.
 Παρακολούθηση και διαχείριση των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης αγροτεμαχίων (land lease agreements).
 Παρακολούθηση και διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων / προετοιμασία και
παρακολούθηση αιτήματος αποζημίωσης (claim) προς ασφαλιστικές εταιρίες
 Συντονισμός με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη λειτουργία π.χ. λογιστήριο, εξωτερικοί συνεργάτες, Ο&Μ συνεργάτες, ασφαλιστικές εταιρίες.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:
 Διπλωματούχος μηχανικός, κατά προτίμηση ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός
 Τουλάχιστον 4 έτη εμπειρίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 Γνώσεις Η/Υ, Microsoft Office
 Άδεια οδήγησης και διαθεσιμότητα ταξιδιών
 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και οργανωτικές δεξιότητες

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
PV Asset Manager
Ηράκλειο
ένας μήνας πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση