Για εργοδότες
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Αθήνας
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
28 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
28 μέρες πριν
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας και Υποδομών, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα   

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε έργα δομημένης καλωδίωσης
 • Βασική γνώση MS Office

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης Αθήνας
Αθήνα
28 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση