Για εργοδότες
Εξωτερικός Μηχανικός Πωλήσεων
company logo
16-50
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
29 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
29 μέρες πριν
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Εάν σας αρέσει η ανθρώπινη επικοινωνία, έχετε τεχνικό υπόβαθρο, σας ενδιαφέρει να αναπτυχθείτε επαγγελματικά σε ένα διεθνές συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, τότε μην χάνετε άλλο χρόνο, γίνετε μέλος της ομάδας πωλήσεων της ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.

Η ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, θυγατρική της Ιταλικής πολυεθνικής TIEMME RACCORDERIE SpA ,μέλος του GRUPPO GNUTTI CIRILLO, είναι παγκόσμιος ηγέτης κατασκευής προϊόντων και συστημάτων ύδρευσης, θέρμανσης και κλιματισμού, αναζητά Εξωτερικό Μηχανικό Πωλήσεων.

Περιγραφή Θέσης
Ανάπτυξη υφισταμένου & νέου πελατολογίου.
Αναζήτηση έργων κάθε μεγέθους στην περιοχή ευθύνης
Παρακολούθηση των έργων.
Επικοινωνία και παρουσίαση τεχνικών λύσεων σε Μελετητές , Τεχνικές Εταιρίες, Εργολάβους κλπ
Πλήρη χαρτογράφηση της περιοχής ευθύνης. 
Επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων πωλήσεων 
Συνεχής εκπαίδευση των άμεσων και έμμεσων συνεργατών. 
Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων καναλιών πωλήσεων. 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην έδρα του συνεργάτη ή στο έργο. 

Τι ψάχνουμε

Πτυχίο Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι Τεχνικής κατεύθυνσης
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση εφαρμογών MS OFFICE
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί
Αυξημένη ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
Οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου με συνέπεια στις χρονικές προθεσμίες
Ομαδικό πνεύμα και αυξημένη ικανότητα λειτουργίας ως μέλος μιας ομάδας
Ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές απαιτήσεις, προσήλωση στους στόχους και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.
Δυνατότητα ταξιδιών.

Τι προσφέρουμε
Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Ασφάλιση
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Εξωτερικός Μηχανικός Πωλήσεων
Ασπρόπυργος
29 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση