Για εργοδότες
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα χρόνο
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα χρόνο
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΧΗΜΙΚΟΥ,
ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ,
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ + ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ασπρόπυργος
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση