Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
Κωδ:SE2703
Sales Engineer
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
company logo
1-15
Ενέργεια
πριν 6 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 6 μήνες
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

NRay SA, a company operating in the energy sector and providing energy network infrastructure products in the Greek and Cyprus markets, is seeking for a Sales Engineer to join their Commercial Department team based in Marousi.

Key responsibilities include:

 • Developing and managing a customer portfolio
 • Presenting company products and services to customers, and preparing proposals tailored to their needs
 • Working closely with suppliers to study, improve and develop existing and new products
 • Participating in the preparation of bids for public and private sector tenders
 • Processing and evaluating specifications
 • Recording and maintaining a communication database with customers

 

Required qualifications:

 • A degree in Electrical or Mechanical Engineering or a related field from a recognized University
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Excellent knowledge of English
 • Very good use of MS Office/ ERP programs
 • Organizational skills, consistency, team spirit, professionalism
 • Work experience of 1-3 years in technical support and sales positions will be highly appreciated
 • Category B driver's license holder
 • Fulfilled military obligations

 

Benefits:

 • Competitive salary package according to the position's importance and selection evaluation
 • Additional bonus based on goals achievement
 • Private medical insurance
 • Stable, pleasant, and modern work environment
 • Company car - monthly transportation expenses
 • Continuous support and training
 • Career advancement opportunities

Η NRay ΑΕ, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, διαθέτοντας προϊόντα υποδομών ενεργειακών δικτύων στην Ελληνική αγορά και την Κύπρο, αναζητά έναν Μηχανικό Πωλήσεων/ Sales Engineer ο οποίος θα είναι ενεργό μέλος της ομάδας της Εμπορικής Διεύθυνσης με έδρα το Μαρούσι.

 

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες εργασίας:

 • Ανάπτυξη πελατολογίου και διαχείριση υφιστάμενων συνεργασιών
 • Παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας στους πελάτες, καθώς και σύνταξη προσφορών εναρμονισμένων με τις εκάστοτε ανάγκες
 • Στενή συνεργασία με τους προμηθευτές για την μελέτη, την βελτίωση και ανάπτυξη, υφιστάμενων και νέων προϊόντων
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Επεξεργασία και αξιολόγηση προδιαγραφών
 • Καταγραφή και διατήρηση αρχείου δεδομένων επικοινωνίας με πελατολόγιο

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφούς τίτλου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων MS Office/ ΕRP
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 1-3 ετών σε θέσεις τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Επιπλέον bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Σταθερό, ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εταιρικό αυτοκίνητο - μηνιαία έξοδα μετακίνησης
 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προoπτικές εξέλιξης

 

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Sales Engineer
Μαρούσι
πριν 6 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση