Για εργοδότες
Hydro Plant Technician based in Thessaly or Phthiotis
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα χρόνο
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα χρόνο
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στις  επιτόπιες και απομακρυσμένες δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης των Υδροηλεκτρικών έργων της Enel Green Power Hellas στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο
 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες προληπτικής συντήρησης των σταθμών παραγωγής ενέργειας
 • Επιθεωρήσεις, αντιμετώπιση προβλημάτων και έλεγχος των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των υποσυστημάτων τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την πολιτική της εταιρίας
 • Επί τόπου χειρισμός περιστατικών που απαιτούν φυσική παρουσία
 • Διαχείριση αποθηκών και ανταλλακτικών
 • Κύρια απασχόληση σε υδροηλεκτρικά έργα αλλά και περιστασιακή υποστήριξη σε εργασίες λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων της Enel Green Power Hellas

Προφίλ Θέσης:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής)
 • Εμπειρία σε συντήρηση  έργων παραγωγής ενέργειας ή βιομηχανικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,  θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Γνώση Αγγλικών
 • Ευελιξία εργασίας εκτός ωραρίου και επιφυλακής  σε περίπτωση ανάγκης
 • Άδεια οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση και ικανότητα χρήσης διαφόρων εργαλείων χειρός

Γενικά χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης / ευελιξία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Περιοδικά και περιστασιακά ταξίδια με διανυκτερεύσεις στις περιοχές των έργων
 • Ικανότητα οδήγησης σε ανώμαλο έδαφος και χωματόδρομο
 • Ικανότητα εργασίας σε ανώμαλο έδαφος
 • Ικανότητα εργασίας σε ύψος  (όχι υψοφοβία)
 • Ικανότητα εργασίας με ασφάλεια σε διάφορες καιρικές συνθήκες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Τόπος εργασίας: Θεσσαλία ή Φθιώτιδα
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας

Ποιοι είμαστε:

Η ENEL GREEN POWER αποτελεί μέρος του ομίλου Enel και διαχειρίζεται όλη τη γενιά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις χώρες στις οποίες η Enel δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Πυλώνες μας είναι η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο τρόπο ζωντανής ενέργειας, δημιουργώντας βιώσιμη ανάπτυξη και καθιστώντας την καθαρή ενέργεια προσιτή σε όλους. Αναζητούμε συνεχώς λύσεις για την παραγωγή καθαρής ενέργειας με όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο: big data και ψηφιακή τεχνολογία για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των ηλιακών και αιολικών πάρκων, drone και ρομπότ για να υποστηρίξουμε τη συντήρηση των υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και των μονάδων παραγωγής.

 

Η Καινοτομία, η Εμπιστοσύνη, η Προνοητικότητα και η Υπευθυνότητα είναι οι βασικές αξίες του οργανισμού μας. Αναζητούμε πάντα διαφορετικές προοπτικές, ιδέες και απόψεις. Κάθε άτομο είναι σημαντικό για εμάς, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την ικανότητα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφορετικότητας ή ιδιαιτερότητας. Είμαστε μια εταιρεία που εστιάζει στους ανθρώπους και εργαζόμαστε για να ενδυναμώσουμε όλους τους συναδέλφους μας μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και δια βίου μάθησης.

 

Προωθούμε την ευελιξία στην εργασία αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευημερίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.enelgreenpower.com

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Hydro Plant Technician based in Thessaly or Phthiotis
Μαρούσι
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση