Για εργοδότες
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΘήβαΤοποθεσία
Θήβα
πριν ένα χρόνο
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα χρόνο
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η Hellenic Cables S.A.

η οποία δραστηριοποιείται από το 1950  με την παραγωγή ενός ευρύ φάσματος καλωδίων, αναζητά για το εργοστάσιο της στη Θήβα :

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στον
  προϊστάμενο μηχανολογικής συντήρησης έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου, αποκατάσταση δυσλειτουργιών – βλαβών

- συμμετέχει στην εκτέλεση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης

-  διασφαλίζει μια στενή συνεργασία με την παραγωγή  για την εξασφάλιση της ομαλής της λειτουργίας


Απαραίτητα Προσόντα

- Πτυχίο TEI Μηχανολογίας  ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής
- Καλή γνώση της
  Αγγλικής γλώσσας και γνώση H/Y
- Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση
- Ομαδικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη, πρωτοβουλία, μεθοδικότητα
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
- Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες

 


Η θέση προσφέρει:

-Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

-Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

-Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη υγείας

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Θήβα
πριν ένα χρόνο
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση