Για εργοδότες
Μηχανικός Ποιότητας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Μηχανικό Ποιότητας

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και υποστηρίζει τα έργα σε θέματα Ποιότητας
 • Αναθεωρεί τα Προγράμματα Ποιότητας των έργων και τα συναφή έγγραφα
 • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου και της Εταιρείας
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας των έργων διενεργώντας επί τόπου επιθεωρήσεις
 • Παρακολουθεί την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ποιότητας των έργων μέσω των KPIs     
 • Εκδίδει τα έντυπα διορθωτικών ενεργειών και υλοποιεί τις αντίστοιχες ενέργειες
 • Παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση στα έργα σε θέματα ποιότητας
 • Βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τους Υπεύθυνους Ποιότητας των έργων για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
 • 5 έτη εμπειρίας κατ’ ελάχιστον σε Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Έργου σε κατασκευαστική εμπειρία
 • Επιθυμητή Πιστοποίηση Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Επιθυμητή γνώση AutoCAD

Δεξιότητες:

 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Ποιότητας
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση