Για εργοδότες
Κωδ:24LWW02
Μηχανικός Δοκιμών (Operating Testing Officer) – Τμήμα Δοκιμών Δομικών Στοιχείων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
1-15
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η εταιρεία ift Rosenheim Hellas, εταίρος του κοινοποιημένου φορέα δοκιμών και πιστοποιήσεων ift Rosenheim, δραστηριοποιείται στον κλάδο δοκιμών και πιστοποίησης σε κουφώματα, υαλοπετάσματα και γενικά σε οικοδομικά υλικά με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετεί τις αγορές Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας και Βουλγαρίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης, ζητά να προσλάβει Μηχανικό Δοκιμών (Operating Testing Officer) στο τμήμα Δοκιμών Δομικών Στοιχείων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρης απασχόλησης.


Εργασίες / Τομείς Δραστηριότητας:

 • Δοκιμές σε παράθυρα, πόρτες, πύλες, πετάσματα και συναφών προϊόντων
  π.χ. αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα, φορτίο ανέμου, συνεχής λειτουργία, κρούση και μηχανικά φορτία
 • Αξιολόγηση των κατασκευών και ποιότητα κατασκευής τους
 • Σύνταξη τεκμηρίωσης δοκιμών (πρωτόκολλα και εκθέσεις δοκιμής)
 • Διεξαγωγή δοκιμών σε θαλάμους δοκιμών εταιριών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επιτυχώς ολοκληρωμένες σπουδές ως πτυχιούχος μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  με εξειδίκευση ως πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός ή συναφή
 • Επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται πλεονέκτημα
 • Πρακτική εμπειρία στον τομέα των παραθύρων και των πετασμάτων θεωρείται πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση χρήσης MS Office (π.χ. Excel, Word, PowerPoint)
 • Μητρική γνώση Ελληνικών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητα ταξιδιών και υψηλή ευελιξία
 • Ομαδική εργασία, κοινωνικότητα και καλοί τρόποι
 • Προσεκτικός, συστηματικός και ανεξάρτητος τρόπος εργασίας
 • Απαραίτητη η ολοκλήρωση των Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
  Εταιρικό αυτοκίνητο
  Εταιρικό τηλέφωνο
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πενθήμερη απασχόληση
 • Προοπτικές εξέλιξης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Μηχανικός Δοκιμών (Operating Testing Officer) – Τμήμα Δοκιμών Δομικών Στοιχείων
Θεσσαλονίκη
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση