Για εργοδότες
Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
2001-30000
Κατασκευαστικός | Τεχνικός κλάδος
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΜηχανικοίΚατηγορία θέσης
Μηχανικοί

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Πολιτικό Μηχανικό Τεχνικού Γραφείου

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετέχει σε όλες τις εργασίες του Τεχνικού Γραφείου της Εταιρείας.
 • Διαχειρίζεται τα έγγραφα των Διαγωνισμών και ενημερώνει όλους του εμπλεκόμενους
 • Διαχειρίζεται τον ηλεκτρονικό φάκελο του έργου
 • Συγκεντρώνει και αρχειοθετεί τις πληροφορίες για τη σύνταξη της προσφοράς όπως προσφορές προμηθευτών, συγκριτικούς πίνακες, μελέτες, τεχνικές πληροφορίες κλπ.
 • Προετοιμάζει τα παραδοτέα του Τεχνικού Φακέλου του Διαγωνισμού
 • Συγκεντρώνει όλα τα παραδοτέα της Τεχνικής πρότασης
 • Επιμελείται το φάκελο των παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή και σε hard copy)
 • Συντάσσει επιμετρήσεις  έργων ΠΜ  (όταν απαιτηθεί)
 • Συγκεντρώνει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες  για τη ζήτηση προσφορών από υπεργολάβους και προμηθευτές
 • Συντάσσει και αποστέλλει τα έντυπα ζητήσεων και παρακολουθεί όλη την διαδικασία μέχρι την λήψη της προσφοράς
 • Συγκεντρώνει και αρχειοθετεί στατιστικά στοιχεία κοστολογίων (τιμές υλικών, εργασιών κλπ.)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
 • 2 έως 5 έτη εμπειρίας σε διαχείριση φακέλων διαγωνισμών για μεγάλα τεχνικά έργα υποδομών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Word, Google Maps, Excel, Visio και Adobe Acrobat
 • Άριστη γνώση AutoCAD και MS Project

Δεξιότητες:

 • Συνέπεια, μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα επίτευξης στόχου μέσα σε σφιχτά χρονικά πλαίσια

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση